Algemeen Gemengd Koor In Between
Leek
http://www.koorinbetween-leek.nl
facebookfb.me/inbetweenleek
inbetweenleek@gmail.com

Het koor bestaat uit 35 leden en staat onder leiding van dirigente Jelena Vescovic