Drie bekende Stads- en Universiteitsdichters zullen voordragen uit eigen werk. Presentatie Kasper Peters