Dorpskerk van Tolbert
www.ollebuurt.nl
ollebuurt@gmail.com

De Stichting Vrienden van de Tolberter Kerk organiseert onder de naam “Muziek in d’Olle Buurt” jaarlijks een aantal zeer gevarieerde concerten en aanverwante activiteiten (bijvoorbeeld lezingen). De opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de twee historische orgels. Het grote orgel werd in 1867 vervaardigd door de bekende orgelbouwer Petrus van Oeckelen (1792-1878). In het koor staat een laat 18e-eeuws kabinetorgel van Hendrik Hermanus Hess (1735–1794), een in zijn tijd bekende en zeer productieve bouwer van vooral huispijporgels. De pijpen zitten in een neoclassicistische meubel, dat in gesloten toestand nauwelijks iets verraadt van het daarin aanwezige muziekinstrument.