Cultuur is Westerkwartier

De Gemeente Westerkwartier pakt het podium en laat hun inwoners stralen met de nieuwe cultuurnota ‘Ienvesteren ien geluk’! Kunst en Cultuur verdienen een groter podium in de gemeente en de inzet van de nieuwe cultuurcoach zal hier aan bijdragen. De cultuurcoach is de spin in het culturele web en de aanjager voor (nieuwe) culturele activiteiten. Heb je een mooi, nieuw, spannend idee en heb je hulp nodig het podium te pakken? Neem contact op met de cultuurcoach en bekijk samen wat de mogelijkheden zijn. De cultuurcoach helpt iedereen die cultuur maakt of wil gaan maken graag op weg!

Wat doet een cultuurcoach?
De cultuurcoach werkt vraaggericht en brengt partijen bij elkaar, wakkert initiatieven aan en versterkt daarmee het werkveld van kunst en cultuur. De cultuurcoach brengt vraag en aanbod op cultureel gebied samen en brengt bestaande initiatieven in kaart. De cultuurcoach stimuleert culturele activiteiten en samenwerkingen tussen verschillende terreinen. Ook het bevorderen van kennisuitwisseling en adviseren en ondersteunen bij het indienen van subsidie- en fondsen aanvragen behoren tot de taken.

Voor wie?
De cultuurcoach is beschikbaar voor iedereen die vragen of ideeën heeft op het gebied van kunst en cultuur: de gemeentelijke organisatie, culturele instellingen, zorg instellingen, lokale organisaties, verenigingen voor amateurkunst en/of volkscultuur, individuele kunstenaars en inwoners van de gemeente Westerkwartier. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente en alle functiegroepen van Sociaal Werk De Schans voor een optimale verbinding met het sociaal domein.

Contact
Elise van der Laan is de nieuwe cultuurcoach voor de gemeente Westerkwartier en werkzaam voor Sociaal Werk De Schans. Voor vragen en/of hulp bel of mail gerust met Elise. Haar werkdagen zijn: dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag.

Meer informatie of vragen:
Elise van der Laan
Cultuurcoach Sociaal Werk De Schans
e.vanderlaan@sociaalwerkdeschans.nl
06 – 124 908 83