Een ontmoeting tussen Beeldende Kunst, Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen. Thema: In vuur en vlam. t/m 6 juni