Fondsenoverzicht

Fondsenoverzicht

In dit overzicht worden de belangrijkste en voor de cultuursector meest toegankelijke fondsen en subsidiënten genoemd, provinciaal en landelijk. Daarnaast bestaat er nog een grote hoeveelheid kleine, specifieke fondsen, die zich op een bijzondere niche richten. Deze zijn hier slechts heel summier opgenomen.  

Provincie Groningen
– ondersteunt initiatieven op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst,                   podiumkunsten, festivals en evenementen, erfgoed, beeldende kunst, streektaal
– zowel professioneel als amateurs, gericht op spreiding, toegankelijkheid en kwaliteit
– alle kunstdisciplines
– bijdragen vanaf € 5.000,- tot € 50.000,-
– doorlooptijd gemiddeld 3 à 4 maanden
– informatie over verschillende regelingen via www.provinciegroningen.nl/subsidies   

JB Scholten HS Kammingafonds
– ondersteunt een breed scala aan projecten op het gebied van sociaal-cultureel werk in de provincie Groningen, van culturele festivals tot buurthuizen
– Eenmalig karakter staat voorop, ‘reguliere’ projecten worden niet ondersteund
– Bijdrage varieert, afhankelijk van het soort project, tussen de € 5.000 en de € 40.000
– Doorlooptijd ongeveer 3 maanden
– www.jsb-hsk.nl

Fonds voor Cultuurparticipatie
– ondersteunt instellingen uit amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur bij  projecten gericht op vernieuwing en het vergroten van actieve participatie
– ondersteunt met name initiatieven van amateurs ism professionals; het gaat veelal om grotere projecten. Expliciet aandacht voor de combinatie cultuur met sociaal domein
– alle kunstdisciplines
– bijdragen relatief hoog; van € 10.000 tot € 100.000,-
– doorlooptijd 3 tot 4 maanden
– informatie en aanvraagformulieren op www.cultuurparticipatie.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
– ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud
– ondersteunt met name initiatieven op amateurgebied
– alle kunstdisciplines
– bijdragen meestal beperkt, tussen € 1.500,- en € 5.000,-. In bijzondere gevallen is een hogere bijdrage mogelijk
– aanvragen in principe eens in de drie jaar mogelijk.
– doorlooptijd gemiddeld 3 maanden, vaste vergaderdata, te vinden op de website
– informatie en aanvraagformulieren op www.cultuurfonds.nl/groningen
– voor bijzondere/uitzonderlijke projecten met een landelijke uitstraling kan een aanvraag worden ingediend bij het landelijke bureau van het Cultuurfonds. Een aanvraag kan dan hoger zijn.

VSBFonds
– ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij
– zowel professionele als amateurkunsten
– alle kunstdisciplines, met een nadruk op jeugd en jongeren en het verhogen van participatie
– bijdragen kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s
– doorlooptijd 4 maanden
– informatie en aanvraagformulieren op www.vsbfonds.nl

Fonds 21

– ondersteunt initiatieven op het gebied van Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij
– met name professionals, amateurprojecten zijn mogelijk indien ondersteund door goede professionals
– alle kunstdisciplines
– bijdragen kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s
– doorlooptijd 3 à 4 maanden
– informatie en aanvraagformulieren op www.fonds21.nl

Emmaplein Foundation
– ondersteunt charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere het algemeen nut beogende instellingen
– zowel professioneel als amateur
– alle disciplines
– bijdragen zeer divers, in de regel rond de € 5.000,-
– doorlooptijd maximaal 3 maanden
– informatie en aanvraagformulieren op www.emmapleinfoundation.nl

Stichting Beringer Hazewinkel
– ondersteunt “manifestaties van eigentijdse kunst” geworteld in Groningen en Drenthe
– zowel professioneel als amateur
– alle disciplines, kwaliteit en (inter)nationale reikwijdte zijn belangrijke criteria
– bijdragen divers, richtlijn € 5.000 – € 10.000
– doorlooptijd tot 4 maanden
– informatie op www.beringerhazewinkel.nl

Roode- of Burgerweeshuisfonds

– ondersteunt culturele en sociale-maatschappelijke initiatieven
– alle cultuurdisciplines
– bijdrage bescheiden, meestal rond de € 2.000 max
– doorlooptijd ongeveer 3 maanden
– geen website, aanvragen per post

Overige fondsen

LIRA Fonds: subsidie voor schrijfopdrachten (professionele auteurs)
www.lirafonds.nl

Fonds Sluyterman van Loo: (cultuur)projecten specifiek voor ouderen
www.fondssluytermanvanloo.nl

JANIVO Stichting – biedt financiële steun aan projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.
www.janivostichting.nl

Stichting Dioraphte: projecten en activiteiten in de professionele podiumkunsten
www.dioraphte.nl

Oranjefonds: ondersteunt maatschappelijke initiatieven die het vergroten van de sociale cohesie als uitgangspunt hebben.
informatie www.oranjefonds.nl

Tip: kijk op websites van andere initiatieven om te zien waar de financiering vandaan komt!