Na bijna anderhalf jaar is gemengd koor In Between in Leek weer begonnen met de repetities. Elke woensdag komen de ongeveer 30 koorleden om 20.00 uur bijeen in de school De Stapsteen aan de Oldenoert 23-I in Leek. Het koor staat onder leiding van dirigente Jelena Vesković.
Na zo’n lange gedwongen stop moet er weer veel opgebouwd worden wat stemvorming en repertoire betreft. Daarom is dit een mooie gelegenheid voor belangstellenden om nu lid te worden van het koor. Vooral mannen zijn welkom. Vandaar dat belangstellenden de rest van dit jaar voor maar €20 lid mogen zijn!

Iedereen kan vrijblijvend een aantal repetities bijwonen om kennis te maken en sfeer te proeven. Het koor zingt van Bach tot Beatles en van Middeleeuws tot musical. Informatie over het koor is te vinden op www.koorinbetween-leek.nl. Wel willen we graag van tevoren weten of je komt, per mail (inbetweenleek@gmail.com), of per telefoon: 0594-515 088