Gebracht door de Vlaming Filip Jordens en pianist Maarten Lingier.Orgaanisatie Te gast in Garnwerd.