Tijdens een kleine high tea zal Fokje Oosterveld uit Leek (lid van onze afdeling) deze kerstmiddag verhalen vertellen.Aanvang: in de middag, wordt nog bekend gemaakt