Het koor draagt de Friese cultuur uit door hun traditionele kostuum alsmede het zingen van Friestalige liederen.