In de monoloog krijgen we door de ogen van Agga een tijdsbeeld gepresenteerd waarin o.a. de oorlog en de Jodenvervolging hun schaduwen vooruitwerpen. Spel: Janneke Geertsema; tekst: Jan Veldman; regie: Harm-Ydo Hilberdink.