UPDATE: vergadering wordt uitgesteld, nieuwe datum volgt

Cultuurplatform PLACK vergadert op donderdag 4 november om 19.30 uur in CCZ Zuidhorn. Iedereen die in de cultuursector in het Westerkwartier actief is, is uitgenodigd om aanwezig te zijn. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Evaluatie netwerkbijeenkomst 30 september
 3. Evaluatie Cultuurmarkt/Uitmarkt in Leek op 2 oktober
 4. Evaluatie thema-avond Fondsenwerving van het Kultuurloket op 2 november.
 5. Mededelingen:
 • Vanuit gemeente
 • Vanuit Plack
 • Van de cultuurcoach Elise
 • Vanuit andere organisaties
 1. Voorbereiden netwerkbijeenkomst in Maart 2022
 • Onderwerp
 • Plaats
 • Werving
 1. Rondvraag en sluiting