RTV Zulthe zoekt een PBO, een Programmabeleid Bepalend Orgaan. Dit orgaan is een verplichting volgens de Mediawet uit 2007. Het PBO ziet er bij RTV Zulthe op toe dat alle maatschappelijke stromingen
vertegenwoordigd worden in de programmering. De tijdsinvestering beslaat enkele dagdelen per jaar.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een PBO:
•    Jaarlijks overleg over de programmering, samen met het bestuur van de omroep.
•    Toetsen of de programma’s en redactiestukken voldoen aan de eisen
•    Werkelijke ICE-beoordeling vaststellen (Informatie Cultuur Educatie)
•    Jaarlijks beoordelen van de stukken aan het commissariaat.
•    Gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur.

Lijkt het je leuk om te adviseren en mee te denken bij de lokale media, meld je dan via de mail aan bij de ‘Coördinator PBO’ van de omroep, dhr Bert Flonk b.flonk@gmail.com. Ook met vragen over het PBO kun je bij
Bert terecht.