Stichting Uit de Kunst
Zuidhorn
http://www.uitdekunst-zuidhorn.nl
diepbak@home.nl

 

“Uit de Kunst” laat zien wat Kunst en Cultuur kan betekenen.
“Uit de Kunst” daagt kunstenaars uit initiatieven en activiteiten in allerlei uitingsvormen te organiseren. Het kan alle kunstdisciplines betreffen.
“Uit de Kunst” wil kunstenaars hierbij ondersteunen, ook bij het aanvragen van subsidie hiervoor.
“Uit de Kunst” wil verbindingen promoten tussen kunstenaars onderling, tussen kunst en onderwijs, tussen kunstenaars en publiek en tussen professionele en amateurkunstenaars.

Uitdekunst Logo