Subsidiemogelijkheden Gemeente Westerkwartier

Gemeentelijke subsidies

Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor incidentele of structurele activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, welzijn of leefbaarheid. De aanvragen moeten  voldoen aan de algemene voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019 .

Het is mogelijk om subsidies in de categorieën Sport, Cultuur, Welzijn en Leefbaarheid online aan te vragen. Een cultureel initiatief dat raakt aan bijvoorbeeld welzijn of leefbaarheid valt hier dus ook onder. Via onderstaande link komt u op de gemeentelijke pagina met nadere informatie en kunt u online een aanvraag indienen:

https://www.westerkwartier.nl/home/van-a-tot-z_3154/product/subsidies-algemeen_1021.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=subsidie 

Het is mogelijk een structurele subsidie aan te vragen, dit moet vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Een incidentele subsidie vraagt u minimaal 8 weken voor aanvang aan.

Naast de bovengenoemde cultuursubsidie heeft de gemeente eind 2020 een innovatiefonds ingesteld, zodat vernieuwende initiatieven laagdrempelig gestimuleerd en gesteund kunnen worden. Hiervoor kunnen dus ook culturele initiatieven in aanmerking komen, indien deze vernieuwing brengen. Via onderstaande link vindt u meer informatie over het innovatiefonds en kunt u online aanvragen:

 https://www.westerkwartier.nl/home/van-a-tot-z_3154/product/innovatiefonds_1129.html

 

Logo