De coronamaatregelen hebben nog steeds grote impact op onze samenleving en organisaties. De gemeente vindt het erg belangrijk om de  maatschappelijke organisaties te ondersteunen en heeft daarom een subsidieregeling gemaakt voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in onze gemeente.

Deze regeling heet de COVID-proof regeling. Met deze regeling kunnen maatschappelijke organisaties een onkostenvergoeding aanvragen voor de kosten, die zij hebben gemaakt voor het aanpassen aan de 1,5 meter samenleving. Hierbij kunt u denken aan materialen zoals kuchschermen, bewegwijzering of desinfectiemateriaal. De regeling is een verlenging van de eerdere gemeentelijke regeling voor de aanpassingen aan de 1,5 meter samenleving. De regeling is bedoeld voor de maatschappelijke organisaties, die geen gebruik kunnen maken van de provinciale 1,5 meter regeling.

Naast deze subsidieregelingen kunnen maatschappelijke organisaties ook bij gemeente Westerkwartier terecht voor individueel advies. De gemeente Westerkwartier wil graag in gesprek om te kijken op welke manier zij kunnen ondersteunen. Het doel hiervan is dat maatschappelijke organisaties en verenigingen blijven bestaan en daarmee de leefbaarheid in de dorpen.

Via deze link kom je rechtstreeks op de gemeentepagina waar je kunt aanvragen: https://www.westerkwartier.nl/form/aanvraagformulier-tegemoetkoming-covid19-proof-maken/vooraf-0-2-1