De Corona maatregelen hebben grote impact op onze samenleving en organisaties. Niet alleen bedrijven ondervinden daarvan de financiële gevolgen maar ook de maatschappelijke organisaties, die veelal werken met vrijwilligers, zijn beperkt in het uitvoeren van hun activiteiten. Zij hebben de afgelopen tijd veel veerkracht en creativiteit getoond door, ieder op eigen wijze, in te spelen in op de situatie en activiteiten en dienstverlening aan te passen. Dit betekent vaak dat er extra kosten gemaakt zijn en gebruik is gemaakt van landelijke tegemoetkomingsregelingen. Niet alle misgelopen inkomsten kunnen daarmee worden opgevangen. Er is de gemeente Westerkwartier veel aan gelegen om de lokale maatschappelijke organisaties in stand te houden. De gemeente heeft daarom twee subsidieregelingen ingesteld voor de vrijwilligersorganisaties jeugd, de culturele instellingen en dorpshuizen in de gemeente Westerkwartier.

De eerste regeling is een COVID-proof regeling. Hierbij worden de gemaakte onkosten voor het aanpassen aan de 1,5 meter samenleving vergoed.
De tweede mogelijkheid is in aanmerking te komen voor de subsidieregeling maatwerkondersteuning. Deze regeling is bedoeld voor organisaties die door corona zodanig in financiële problemen komen dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd.

Meer informatie over de subsidieregelingen en voorwaarden voor aanvraag zijn te vinden op de website van de gemeente Westerkwartier. www.westerkwartier.nl/coronaregelingen

Naast de subsidieregelingen blijft de gemeente Westerkwartier organisaties ondersteunen met individueel advies op maat. Niet alle misgelopen inkomsten kunnen worden vergoed maar de gemeente Westerkwartier wil met deze ondersteuning organisaties zoveel mogelijk helpen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie en de leefbaarheid in de dorpen op peil te houden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw vaste contactpersoon of mailen naar maatwerkcorona@westerkwartier.nl