Alle inwoners, (sport)verenigingen, bedrijven en organisaties zijn van harte  uitgenodigen voor Summerproat.