Het koor draagt de Friese cultuur uit door hun traditionele kostuum alsmede het zingen van Friestalige liederen. Daarnaast komen geestelijke, klassieke, opera en filmzang voor in dit programma.